Wat is yoga eigenlijk?

Gepubliceerd op 1 februari 2020 om 19:06

Yoga is meer dan een beetje rekken, strekken en stil op een kussentje zitten; er schuilt een complete levensfilosofie achter. Wat wij yoga noemen, is maar een van de acht stappen van het traditionele yogapad. In de tweede eeuw voor Christus schreef Patanjali de zogenaamde Yoga sutra's, geschriften die aan de basis staan van de yoga.

In deze sutra's beschrijft Patanjali het doel van yoga als volgt: ' Yoga kalmeert de onrust in de geest'. Hij formuleerde het ook andersom: 'wanneer de geest stilvalt, ontstaat yoga. Met andere woorden alleen met een kalme geest, kun je de voordelen van yoga ondervinden. Voordelen als gelijkmoedigheid, medeleven, vreugde en liefde. Patanjali beschreef acht stappen die moeten leiden tot het uiteindelijke doel van yoga; verlichting ofwel totale vrede.

Het achtvoudige pad van Patanjali

De acht stappen die beschreven worden bestaan uit een aantal leefregels, richtlijnen voor de omgang met andere mensen, lichaamshoudingen, ademhalingstechnieken, concentratie, meditatie en het uiteindelijke doel: verlichting (samadhi).

De Yoga Sutra's staan aan de basis van de meeste yoga-vormen die tegenwoordig beoefend worden.

De Bhagavad Gita

Een ander belangrijk boek voor yogi's is de Bhagavad Gita. Dit boek beschrijft de zoektocht van hoofdpersoon Arjuna naar vrijheid. De verzen beschrijven een lange dialoog tussen Arjuna en Krishna (die staat voor het goddelijke). Krishna geeft Arjuna aanwijzingen om het lijden te stoppen en vrij te zijn. Volgens Krishna kun je dit bereiken door onbaatzuchtig te handelen (karma yoga), door kennis over jezelf te vergaren (jnana yoga), door te mediteren (raja yoga) of door je onvoorwaardelijk over te geven aan liefde (bhakti yoga).

De voordelen van yoga

Als je een samenvatting maakt van de Yoga sutra's en de Bhagavad Gita zou je kunnen zeggen dat je door yoga te beoefenen werkt aan flexibiliteit, kracht, gegrond zijn, je balans én aan in het hier en nu zijn. Yoga stimuleert je bovendien om een gezondere levensstijl aan te nemen. Het brengt je uit je hoofd, in je lichaam. Je maakt echt contact met je lijf, met je adem en je ontdekt hoe het nu echt met je gaat.

 

Yoga is dus een manier van leven. Wat je leert op de mat, neem je mee in het dagelijkse leven. Hoe vaker je yoga doet, hoe meer je merkt dat dit doorwerkt. Bij yoga zit of sta je korte of langere tijd in een houding. Als je altijd bezig bent en je wordt tijdens yoga geconfronteerd met ongemak, pijn en allerlei gedachten, kan dat best confronterend zijn. De uitdaging is om alles er te laten zijn, te accepteren. Wetende dat altijd alles verandert.